Category: Uncategorized

CÂU CHUYỆN MÁY PHUN VỮA

Uncategorized

KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐÂU !TẮC ỐNG SUỐT, MUA VỀ LÀ VỨT XÓ ĐẤY !LÀM ĐƯỢC NGƯỜI TA ĐÃ LÀM LÂU RỒI … Anh em xây dựng có thấy quen khi đọc những câu nói phía trên không. Chắc chắn anh em đã nghe được những ý kiến tương tự như vậy từ một người nào ….  Read More